top of page

צילומי ילדים

אני מסתכלת על תמונות ישנות של ילדיי ונדהמת לראות כמה הם גדלים ומשתנים בזמן כל כך קצר. הייתי רוצה לחזור אחורה לתחושות, לרגעים. עד שימציאו את מכונת הזמן אני נאחזת בתמונות.

bottom of page