top of page

סבתא שלי - פרויקט אישי

סבתא שלי האהובה דעכה לאט.

הגוף לא השתנה, אבל הראש בגד בה.

האופי החזק, שמחת החיים, אהבת האדם והאהבה לילדים נלקחו ממנה.

אבל החיוך המבצבץ מפעם לפעם היה מחזיר אותי לסבתא ההיא שביקשתי לזכור.

לקחתי את המצלמה ותיעדתי.

וידעתי שגם אלה רגעים שיחלפו.

bottom of page